Home
Cursusagenda
Groepscursus
Individuele cursus
Inschrijven
--> groepscursus
--> individuele cursus
Butikk
Prijslijst
Contact
Home
Cursusagenda
Groepscursus
Individuele cursus
Inschrijven
--> groepscursus
--> individuele cursus
Butikk
Prijslijst
Contact

 

Individuele cursus
met privé zoomlessen

De cursussen A1, A2, B1, B1+ en B2 zijn behalve in een groep ook individueel te volgen. In de individueel te volgen cursus ligt veel meer de nadruk op zelfstudie.

Het gaat als volgt.

Met een inlogcode krijg je toegang tot je eigen virtuele cursusruimte waar 12 complete lessen worden aangeboden. Je volgt deze lessen thuis op de tijd die jou uitkomt en in je eigen tempo. De meeste cursisten kiezen ervoor om per week 1 les te volgen, maar het kan ook sneller of langzamer. Elke les geeft grammaticale uitleg, teksten en oefeningen uit onze eigen methode gericht op Nederlandstaligen. En in elke les is er geluidsmateriaal en zijn er huiswerkopdrachten. De bedoeling is nu, dat je eerst de complete les bestudeert, dat je zelf oefent, zelf al het huiswerk maakt en instuurt en dat pas nadat het huiswerk is nagekeken er een privéles is met onze docent Nathalie van Wijk. Voor deze privéles staat een half uur. In deze les wordt het huiswerk besproken, je kunt vragen stellen over de stof, Nathalie geeft hier en daar extra uitleg en vooral let ze op de uitspraak en kom je gaandeweg toe aan het echt leren spreken van het Noors. Een half uur lijkt weinig, maar het zijn er wel 12 en het is 1 op 1. Door de jaren heen hebben we de ervaring, dat met de individuele lessen hetzelfde niveau bereikt wordt als met de groepslessen.

De zelfstudie in de individuele cursus kost naar schatting 5 uur van je tijd per les.

 

Klik hier om in te schrijven

 

Beginnerscursus, Vervolgcursus en Cursussen voor Gevorderden

Ook in de individuele cursus wordt een bepaald eindniveau nagestreefd. We kennen de niveaus A1, A2, B1, B1+ en B2.

A1 is het absolute beginnersniveau.

Hiervoor is geen enkele voorkennis vereist (maar alles wat je al weet is natuurlijk meegenomen). Je leert in de beginnerscursus A1 al een groot deel van de basisgrammatica, de uitspraak wordt meteen goed ingeslepen en je leert je te redden in standaardsituaties (in de winkel, op straat) met standaardzinnetjes.

In de vervolgcursus A2 leer je de rest van de basisgrammatica en leer je om zelf een gesprek te voeren in het Noors, alhoewel dat aan het eind van de cursus nog wat onwennig gaat. In de cursussen B1 en B1+ leer je dan gaandeweg om het Noors vloeiender te spreken. In de B2 cursus is er bovendien nog extra aandacht voor schrijfvaardigheid.

De genoemde niveaus komen overeen met de niveaus van van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL)

een raamwerk waarmee voor elke Europese taal op de diverse niveaus bepaald is wat iemand moet kunnen en kennen voor wat betreft luisteren, spreken, lezen en schrijven.

 

Individuele cursus zonder privélessen

Wie de cursus wil volgen zonder de privé zoomlessen (bijvoorbeeld omdat u contacten met Noorstaligen op een andere manier kunt regelen), kan de cursus bestellen voor € 125 inclusief huiswerkbegeleiding en voor € 95 exclusief huiswerkbegeleiding.

 

 

Voor- en nadelen

Het grote voordeel van de individuele cursussen is de flexibiliteit. Je bent niet gebonden aan de vaste tijden waarop de groepslessen zijn ingeroosterd en je kunt je eigen tempo volgen. Ook de 12 privélessen zijn flexibel in te roosteren. Het nadeel is dat er minder contacturen zijn als in de groepscursus. Je zult meer zelf moeten doen, je moet zelfdiscicpline kunnen opbrengen en je mist het contact met medecursisten.

De prijs

voor de individuele cursus ligt wat hoger dan voor de groepscursus, namelijk € 425 (de groepscursus kost € 245 p.p.). Dat komt omdat er 12 echte privélessen zijn, zij het dat het voor een stel goed te doen is om de cursus samen te volgen. Je stuurt dan samen 1 versie van het huiswerk in en je deelt samen de privéles met Nathalie, zodat je samen alle lessen kan volgen voor dezelfde prijs.

 

Toets

We sluiten elke cursus af met een mondelinge en schriftelijke toets, waarmee duidelijk wordt of het beoogde niveau gehaald is.

Bij goed gevolg krijg je een digitaal ondertekend certificaat, opgesteld in het Noors en het Nederlands. Dit certificaat is geen officieel (Noors) diploma. Noorwegen heeft eigen examens voor bijvoorbeeld toelating tot de universiteit of voor zorgmedewerkers. Maar het certificaat van NoorsOnline kun je wel gebruiken bij sollicitaties. Haal je de toets niet, dan krijg je extra taken waarna je kunt herkansen. Gratis en onbeperkt. Er geldt maar 1 voorwaarde: je maakt alle huiswerkopdrachten en eventuele extra taken.

 

Privélessen op maat

Er zijn privé zoomlessen los af te spreken voor welk doel dan ook per les van 1 uur à € 50 of een half uur à € 25. Je kunt ook een complete cursus op maat met ons afspreken, bijvoorbeeld omdat je het Noors wel ooit geleerd hebt maar alles wil opfrissen, of omdat je heel specifieke doelen hebt (beroepsmatig of privé).

 

Individuele cursus
met privé zoomlessen

De cursussen A1, A2, B1, B1+ en B2 zijn behalve in een groep ook individueel te volgen. In de individueel te volgen cursus ligt veel meer de nadruk op zelfstudie.

Het gaat als volgt.

Met een inlogcode krijg je toegang tot je eigen virtuele cursusruimte waar 12 complete lessen worden aangeboden. Je volgt deze lessen thuis op de tijd die jou uitkomt en in je eigen tempo. De meeste cursisten kiezen ervoor om per week 1 les te volgen, maar het kan ook sneller of langzamer. Elke les geeft grammaticale uitleg, teksten en oefeningen uit onze eigen methode gericht op Nederlandstaligen. En in elke les is er geluidsmateriaal en zijn er huiswerkopdrachten. De bedoeling is nu, dat je eerst de complete les bestudeert, dat je zelf oefent, zelf al het huiswerk maakt en instuurt en dat pas nadat het huiswerk is nagekeken er een privéles is met onze docent Nathalie van Wijk. Voor deze privéles staat een half uur. In deze les wordt het huiswerk besproken, je kunt vragen stellen over de stof, Nathalie geeft hier en daar extra uitleg en vooral let ze op de uitspraak en kom je gaandeweg toe aan het echt leren spreken van het Noors. Een half uur lijkt weinig, maar het zijn er wel 12 en het is 1 op 1. Door de jaren heen hebben we de ervaring, dat met de individuele lessen hetzelfde niveau bereikt wordt als met de groepslessen.

De zelfstudie in de individuele cursus kost naar schatting 5 uur van je tijd per les.

 

Klik hier om in te schrijven

 

Beginnerscursus, Vervolgcursus en Cursussen voor Gevorderden

Ook in de individuele cursus wordt een bepaald eindniveau nagestreefd. We kennen de niveaus A1, A2, B1, B1+ en B2.

A1 is het absolute beginnersniveau.

Hiervoor is geen enkele voorkennis vereist (maar alles wat je al weet is natuurlijk meegenomen). Je leert in de beginnerscursus A1 al een groot deel van de basisgrammatica, de uitspraak wordt meteen goed ingeslepen en je leert je te redden in standaardsituaties (in de winkel, op straat) met standaardzinnetjes.

In de vervolgcursus A2 leer je de rest van de basisgrammatica en leer je om zelf een gesprek te voeren in het Noors, alhoewel dat aan het eind van de cursus nog wat onwennig gaat. In de cursussen B1 en B1+ leer je dan gaandeweg om het Noors vloeiender te spreken. In de B2 cursus is er bovendien nog extra aandacht voor schrijfvaardigheid.

De genoemde niveaus komen overeen met de niveaus van van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL)

een raamwerk waarmee voor elke Europese taal op de diverse niveaus bepaald is wat iemand moet kunnen en kennen voor wat betreft luisteren, spreken, lezen en schrijven.

 

Individuele cursus zonder privélessen

Wie de cursus wil volgen zonder de privé zoomlessen (bijvoorbeeld omdat u contacten met Noorstaligen op een andere manier kunt regelen), kan de cursus bestellen voor € 125 inclusief huiswerkbegeleiding en voor € 95 exclusief huiswerkbegeleiding.

 

Voor- en nadelen

Het grote voordeel van de individuele cursussen is de flexibiliteit. Je bent niet gebonden aan de vaste tijden waarop de groepslessen zijn ingeroosterd en je kunt je eigen tempo volgen. Ook de 12 privélessen zijn flexibel in te roosteren. Het nadeel is dat er minder contacturen zijn als in de groepscursus. Je zult meer zelf moeten doen, je moet zelfdiscicpline kunnen opbrengen en je mist het contact met medecursisten.

De prijs

voor de individuele cursus ligt wat hoger dan voor de groepscursus, namelijk € 425 (de groepscursus kost € 245 p.p.). Dat komt omdat er 12 echte privélessen zijn, zij het dat het voor een stel goed te doen is om de cursus samen te volgen. Je stuurt dan samen 1 versie van het huiswerk in en je deelt samen de privéles met Nathalie, zodat je samen alle lessen kan volgen voor dezelfde prijs.

 

Toets

We sluiten elke cursus af met een mondelinge en schriftelijke toets, waarmee duidelijk wordt of het beoogde niveau gehaald is.

Bij goed gevolg krijg je een digitaal ondertekend certificaat, opgesteld in het Noors en het Nederlands. Dit certificaat is geen officieel (Noors) diploma. Noorwegen heeft eigen examens voor bijvoorbeeld toelating tot de universiteit of voor zorgmedewerkers. Maar het certificaat van NoorsOnline kun je wel gebruiken bij sollicitaties. Haal je de toets niet, dan krijg je extra taken waarna je kunt herkansen. Gratis en onbeperkt. Er geldt maar 1 voorwaarde: je maakt alle huiswerkopdrachten en eventuele extra taken.

 

Privélessen op maat

Er zijn privé zoomlessen los af te spreken voor welk doel dan ook per les van 1 uur à € 50 of een half uur à € 25. Je kunt ook een complete cursus op maat met ons afspreken, bijvoorbeeld omdat je het Noors wel ooit geleerd hebt maar alles wil opfrissen, of omdat je heel specifieke doelen hebt (beroepsmatig of privé).